Loading

O Ministarstvu

Ministarstvo sporta i mladih

Ministarstvo sporta i mladih vrši poslove uprave koji se odnose na:

 • praćenje i utvrđivanje stanja u oblasti sporta
 • pripremu strategija razvoja i drugih mjera kojima se oblikuju politike u oblasti vrhunskog, rekreativnog školskog i univerzitetskog sporta
 • iniciranje i preduzimanje mjera u cilju unaprijeđenja stanja u oblasti sporta
 • status, prava i obaveze sportista
 • radno-pravni status sportista i radnika u sportu
 • sportsku aktivnost lica sa invaliditetom
 • obavljanje sportske djelatnosti od strane sportskih organizacija i preduzetnika
 • unapređivanje i sprovođenje Nacionalnog programa sporta
 • preduzimanje mjera za unaprjeđenje i razvoj nacionalnih sportova, odnosno sportova od značaja za promociju Crne Gore na međunarodnom planu kroz nacionalne saveze
 • vođenje registra sportskih organizacija i drugih evidencija u oblasti sporta
 • osnivanje i rad sportskih organizacija
 • stvaranje uslova za izgradnju, rekonstrukciju i održavanje infrastrukturnih sportskih objekata
 • podsticanje i praćenje djelovanja Crnogorskog olimpijskog komiteta i sportskih saveza
 • saradnju sa međunarodnim sportskim organizacijama stručni rad u sportu
 • obezbjeđenje materijalne osnove za djelatnost sporta
 • saradnju sa organizacijama i institucijama radi praćenja, unapređivanja i podrške olimpijskih inicijativa i programa
 • razvoj i unapređivanje sporta i fizičke kulture
 • podizanje svijesti o značaju bavljenja sportom u školskom uzrastu kao značajnom segmentu za zdravlje
 • promociju, razvoj i unaprjeđenje omladinske politike na nacionalnom i lokalnom nivou
 • saradnju sa nevladinim organizacijama, privrednim društvima, medijima, sindikatom i drugim subjektima u cilju planiranja, sprovođenja, evaluacije i unaprjeđenja omladinske politike
 • podsticanje neformalnog obrazovanja mladih
 • donošenje strategije i akcionih planova i programa za mlade
 • saradnju sa organizacijama mladih, kao i udruženjima pri organizovanju međunarodnih manifestacija i skupova u Crnoj Gori
 • pomoć i saradnju sa organizacijama i udruženjima mladih u njihovom radu i promovisanje njihove politike
 • stvaranje uslova organizacijama i udruženjima mladih iz Crne Gore da učestvuju na skupovima i manifestacijama u inostranstvu
 • podsticanje politike međunarodne saradnje koja se odnosi na mlade
 • podsticanje omladinske politike i saradnje, kao i podrška radu kancelarije za mlade na državnom i lokalnom nivou
 • upravni nadzor u oblastima za koje je ministarstvo osnovano
 • kao i druge poslove koji su mu određeni u nadležnosti