Loading

Perspektivni sportisti

Član 30

Perspektivni sportista je sportista kojem je na osnovu osvojenih sportskih rezultata utvrđen status perspektivni sportista.

Sportisti se utvrđuje status perspektivni sportista ako je kao reprezentativac Crne Gore ostvario, u pojedinačnoj ili ekipnoj konkurenciji, prvo, drugo ili treće mjesto na jedinom zvaničnom svjetskom ili evropskom prvenstvu za mlađe kategorije u sportu koji je na programu Olimpijskih i Paraolimpijskih igara ili u sportu koji je razvrstan u I kategoriju sportova koji nijesu na programu Olimpijskih igara, a priznati su od strane MOK-a.

Status perspektivni sportista može biti utvrđen sportisti iz stava 2 ovog člana, ako nije pravosnažno osuđen za krivično djelo, odnosno prekršaj iz člana 62 stav 1 tač. 4 i 5 ovog zakona.

Status perspektivni sportista utvrđuje se na period od jedne godine.

Zahtjev za utvrđivanje statusa perspektivni sportista podnosi Ministarstvu nadležni nacionalni sportski savez, u roku od 15 dana od dana ostvarivanja rezultata iz stava 2 ovog člana.

Uz zahtjev iz stava 5 ovog člana podnosi se:

  • potvrda od odgovarajućeg nacionalnog sportskog saveza, odnosno odgovarajuće međunarodne sportske organizacije o ostvarenom sportskom rezultatu, nazivu takmičenja, mjestu i datumu na kojem je sportista ostvario taj rezultat, i da je taj rezultat ostvario kao reprezentativac Crne Gore, na takmičenju za mlađe kategorije;
  • uvjerenje o crnogorskom državljanstvu; i
  • kontakt podaci.

Ministarstvo može po potrebi od COK-a, odnosno POK-a da traži mišljenje o rezultatima iz stava 2 ovog člana.

Rješenje o utvrđivanju statusa perspektivni sportista donosi Ministarstvo.