Loading

Sportske organizacije


Osnovni podaci


Naziv:
Vaterpolo plivački klub ,,Primorac"
Skraceni naziv:
VPK ,,Primorac"
Opština:
Kotor
Adresa:
Put prvoboraca 188
Telefon:
067-130-033, Tijana Petrović-sekretar kluba
Član nacionalnog saveza:
Broj upisa:
UPI01-006-1923/2018
Datum upisa:
01.02.2019
Broj brisanja:
Datum brisanja:
Registarski broj:
0
Osnov:
Vrsta promjene:
Promjena ostalih podataka

Vrsta sportske organizacije


Vrsta sportske
organizacije:
Sportski klub

Ovlašćeno lice


Ime i prezime:
Mlađan Janović

Vrsta sporta


Vrsta sporta:
Vaterpolo
Olimpijski sport:

Osnivači


Ime i prezime

Osnovni podaci


Naziv:
Taekwondo klub "Akademac"
Skraceni naziv:
Opština:
Podgorica
Adresa:
Vlaha Bukovca bb
Telefon:
067 466 392
Član nacionalnog saveza:
Broj upisa:
01 006-1602/2018
Datum upisa:
13.03.2019
Broj brisanja:
Datum brisanja:
Registarski broj:
knjiga br. VI, red.br. 128
Osnov:
Vrsta promjene:
Usklađivanje sa Zakonom o sportu

Vrsta sportske organizacije


Vrsta sportske
organizacije:
Sportski klub

Ovlašćeno lice


Ime i prezime:
Zoran Nedić

Vrsta sporta


Vrsta sporta:
Taekwondo
Olimpijski sport:

Osnivači


Ime i prezime
Zoran Nedić

Osnovni podaci


Naziv:
Sportsko rekreativno društvo "Mogren"
Skraceni naziv:
SRD "Mogren"
Opština:
Budva
Adresa:
Ulica br.19
Telefon:
Blažo Jabučanin 067-522-925
Član nacionalnog saveza:
Broj upisa:
01-105-611/20-218
Datum upisa:
08.06.2020
Broj brisanja:
Datum brisanja:
Registarski broj:
118
Osnov:
Vrsta promjene:
Nastanak subjekta

Vrsta sportske organizacije


Vrsta sportske
organizacije:
Sportsko-rekreativna organizacija

Ovlašćeno lice


Ime i prezime:
Blažo Jabučanin

Vrsta sporta


Vrsta sporta:
Rekreacija
Olimpijski sport:

Osnivači


Ime i prezime
Blažo Jabučanin

Osnovni podaci


Naziv:
Sportsko rekreativno društvo "Presing"
Skraceni naziv:
S.R.D. "Presing"
Opština:
Nikšić
Adresa:
Partizanski put br.20
Telefon:
Zoran Perutović 067-156-777
Član nacionalnog saveza:
Broj upisa:
01-006-325/2019
Datum upisa:
30.06.2020
Broj brisanja:
Datum brisanja:
Registarski broj:
117
Osnov:
Vrsta promjene:
Nastanak subjekta

Vrsta sportske organizacije


Vrsta sportske
organizacije:
Sportsko-rekreativna organizacija

Ovlašćeno lice


Ime i prezime:
Zoran Perutović

Vrsta sporta


Vrsta sporta:
Rekreacija
Olimpijski sport:

Osnivači


Ime i prezime
Zoran Perutović

Osnovni podaci


Naziv:
Sportsko planinarski klub "Rumija"
Skraceni naziv:
SPK "Rumija"
Opština:
Bar
Adresa:
Sutormanski put Bar V, Božovići
Telefon:
Ilija Vukotić 069-066-465
Član nacionalnog saveza:
Broj upisa:
01-006-1367/2019
Datum upisa:
24.06.2020
Broj brisanja:
Datum brisanja:
Registarski broj:
116
Osnov:
Vrsta promjene:
Nastanak subjekta

Vrsta sportske organizacije


Vrsta sportske
organizacije:
Sportski klub

Ovlašćeno lice


Ime i prezime:
Ilija Vukotić

Vrsta sporta


Vrsta sporta:
Planinarstvo
Olimpijski sport:

Osnivači


Ime i prezime
Ilija Vukotić
Darko Pepđonović

Osnovni podaci


Naziv:
Fudbalski klub "Akademija City"
Skraceni naziv:
AF "City" i AFC
Opština:
Podgorica
Adresa:
Vijenac kosovskih junaka
Telefon:
Željko Mrđenović 068-056-812
Član nacionalnog saveza:
Broj upisa:
01-105-611/20-228
Datum upisa:
04.06.2020
Broj brisanja:
Datum brisanja:
Registarski broj:
110
Osnov:
Vrsta promjene:
Nastanak subjekta

Vrsta sportske organizacije


Vrsta sportske
organizacije:
Sportski klub

Ovlašćeno lice


Ime i prezime:
Željko Mrđenović

Vrsta sporta


Vrsta sporta:
Fudbal
Olimpijski sport:

Osnivači


Ime i prezime
Bojan Grdinić

Osnovni podaci


Naziv:
Košarkaški klub ,,Risan"
Skraceni naziv:
KK ,,Risan"
Opština:
Kotor
Adresa:
Bunjevina bb
Telefon:
Vukašin Subotić 067-572-408
Član nacionalnog saveza:
Broj upisa:
UPI01-006-1396/2019
Datum upisa:
19.05.2020
Broj brisanja:
Datum brisanja:
Registarski broj:
0
Osnov:
Vrsta promjene:
Nastanak subjekta

Vrsta sportske organizacije


Vrsta sportske
organizacije:
Sportski klub

Ovlašćeno lice


Ime i prezime:
Vukašin Subotić

Vrsta sporta


Vrsta sporta:
Košarka
Olimpijski sport:

Osnivači


Ime i prezime
Vukašin Subotić

Osnovni podaci


Naziv:
Jedriličarski klub "Jovo Dabović 1947"
Skraceni naziv:
Opština:
Herceg Novi
Adresa:
Baošići bb
Telefon:
Simo Dabović 067-332-108
Član nacionalnog saveza:
Broj upisa:
01-105-611/20-231
Datum upisa:
12.06.2020
Broj brisanja:
Datum brisanja:
Registarski broj:
114
Osnov:
Vrsta promjene:
Nastanak subjekta

Vrsta sportske organizacije


Vrsta sportske
organizacije:
Sportski klub

Ovlašćeno lice


Ime i prezime:
Simo Dabović

Vrsta sporta


Vrsta sporta:
Jedrenje
Olimpijski sport:

Osnivači


Ime i prezime
Simo Dabović
Jovo Dabović
Radovan Ilić
Ilija Sijerković
Gojko Vujičić
Petar Kamilić
Dejan Cvjetković
Krsto Sijerković
Savo Crnogorčević
Aleksandar Doretić
Borislav Mijušković
Janko Sijerković

Osnovni podaci


Naziv:
Stonoteniski klub "Valdanos"
Skraceni naziv:
STK "Valdanos"
Opština:
Ulcinj
Adresa:
Ćazima Rezulbegovića br.4
Telefon:
Jovica Franeta 069 230 180
Član nacionalnog saveza:
Broj upisa:
01-006-1246/2019
Datum upisa:
17.06.2020
Broj brisanja:
Datum brisanja:
Registarski broj:
115
Osnov:
Vrsta promjene:
Nastanak subjekta

Vrsta sportske organizacije


Vrsta sportske
organizacije:
Sportski klub

Ovlašćeno lice


Ime i prezime:
Jovica Franeta

Vrsta sporta


Vrsta sporta:
Stonitenis
Olimpijski sport:

Osnivači


Ime i prezime
Jovica Franeta
Remzi Pulti

Osnovni podaci


Naziv:
Sportsko ribolovni klub ,,Vodene Lisice CG"
Skraceni naziv:
SRK ,,Vodene Lisice CG"
Opština:
Podgorica
Adresa:
Aerodrumska bb
Telefon:
067470417
Član nacionalnog saveza:
Broj upisa:
UPI01-006-1429/2018
Datum upisa:
05.03.2019
Broj brisanja:
Datum brisanja:
Registarski broj:
knjiga broj VIII redni broj 122
Osnov:
Vrsta promjene:
Usklađivanje sa Zakonom o sportu

Vrsta sportske organizacije


Vrsta sportske
organizacije:
Sportski klub

Ovlašćeno lice


Ime i prezime:
Marko Brajović

Vrsta sporta


Vrsta sporta:
Sportski ribolov
Olimpijski sport:

Osnivači


Ime i prezime
Marko Brajović
Rade Đurović
Rezultat pretraživanja: 834
Podataka po stranici: