Loading

Sportske organizacije


Osnovni podaci


Naziv:
Bokserski klub „Budva“ Budva
Skraceni naziv:
Opština:
Budva
Adresa:
ul. Dositejeva - Zgrada Osnovne škole „Stefan Mitrov Ljubiša“
Telefon:
068/204601
Član nacionalnog saveza:
Broj upisa:
01-006-1630/2018
Datum upisa:
26.06.2019
Broj brisanja:
Datum brisanja:
Registarski broj:
knjiga br. VI, redni br. 62
Osnov:
Vrsta promjene:
Usklađivanje sa Zakonom o sportu

Vrsta sportske organizacije


Vrsta sportske
organizacije:
Sportski klub

Ovlašćeno lice


Ime i prezime:
Alexander Klemenko

Vrsta sporta


Vrsta sporta:
Boks
Olimpijski sport:

Osnivači


Ime i prezime
Alexander Klemenko
Nikola Ružić

Osnovni podaci


Naziv:
Odbojkaški klub "Mediteran"
Skraceni naziv:
OK "Mediteran"
Opština:
Budva
Adresa:
Trg sunca bb
Telefon:
069/749-771
Član nacionalnog saveza:
Broj upisa:
UPI 01-006-1441/2018
Datum upisa:
21.06.2019
Broj brisanja:
Datum brisanja:
Registarski broj:
Knjiga broj 7, redni broj:116
Osnov:
Vrsta promjene:
Usklađivanje sa Zakonom o sportu

Vrsta sportske organizacije


Vrsta sportske
organizacije:
Sportski klub

Ovlašćeno lice


Ime i prezime:
Marko Bagarić

Vrsta sporta


Vrsta sporta:
Odbojka
Olimpijski sport:

Osnivači


Ime i prezime
Marko Bagarić
Predrag Ćorluka
Ranko Bagarić
Zdravko Filipović
Saša Pribilović

Osnovni podaci


Naziv:
Košarkaški klub "Stars"
Skraceni naziv:
Opština:
Kotor
Adresa:
Put prvoboraca br.184
Telefon:
069/650-186
Član nacionalnog saveza:
Broj upisa:
UPI 01-006-1224/2018-12
Datum upisa:
26.12.2018
Broj brisanja:
Datum brisanja:
Registarski broj:
Knjiga broj 6, redni broj:21
Osnov:
Vrsta promjene:
Usklađivanje sa Zakonom o sportu

Vrsta sportske organizacije


Vrsta sportske
organizacije:
Sportski klub

Ovlašćeno lice


Ime i prezime:
Ivo Petović

Vrsta sporta


Vrsta sporta:
Košarka
Olimpijski sport:

Osnivači


Ime i prezime
Ivo Petović
Sveto Stanišić
Svetlana Stanišić
Nevenka Jovanović
Luka Cuca

Osnovni podaci


Naziv:
Teniski klub "As"
Skraceni naziv:
Opština:
Podgorica
Adresa:
Donji Kokoti kritskog odreda broj 5
Telefon:
069 070 105
Član nacionalnog saveza:
Broj upisa:
01-105-611/21-159/5
Datum upisa:
25.02.2021
Broj brisanja:
Datum brisanja:
Registarski broj:
knjiga br. VIII, reg.br. 13
Osnov:
promjena predsjednika klubai člana upravnog odbora
Vrsta promjene:
Promjena ostalih podataka

Vrsta sportske organizacije


Vrsta sportske
organizacije:
Sportski klub

Ovlašćeno lice


Ime i prezime:
Dejan Asanović

Vrsta sporta


Vrsta sporta:
Tenis
Olimpijski sport:

Osnivači


Ime i prezime
Milorad Asanović
Dejan Asanović
Ilinka Asanović
Jelena Asanović
Branka Duletić

Osnovni podaci


Naziv:
Sportsko rekreativno društvo korektivne gimnastike „M&M Iskra”
Skraceni naziv:
SRD M&M Iskra
Opština:
Podgorica
Adresa:
Vasa Raičkovića 2b
Telefon:
067 241 785
Član nacionalnog saveza:
Broj upisa:
UPI 01-006-1594/2018
Datum upisa:
30.07.2019
Broj brisanja:
Datum brisanja:
Registarski broj:
knjiga br. 8, rb. 67
Osnov:
Vrsta promjene:
Usklađivanje sa Zakonom o sportu

Vrsta sportske organizacije


Vrsta sportske
organizacije:
Sportsko-rekreativna organizacija

Ovlašćeno lice


Ime i prezime:
Milanka Žarković

Vrsta sporta


Vrsta sporta:
Rekreacija
Olimpijski sport:

Osnivači


Ime i prezime
Milanka Žarković

Osnovni podaci


Naziv:
Košarkaški klub „Tara basket”
Skraceni naziv:
Opština:
Kolašin
Adresa:
Radigojno bb
Telefon:
069 499 028
Član nacionalnog saveza:
Broj upisa:
UPI 01-006-1288/2018
Datum upisa:
28.07.2019
Broj brisanja:
Datum brisanja:
Registarski broj:
knjiga br. VI, rb. 157
Osnov:
Vrsta promjene:
Usklađivanje sa Zakonom o sportu

Vrsta sportske organizacije


Vrsta sportske
organizacije:
Sportski klub

Ovlašćeno lice


Ime i prezime:
Goran Todić

Vrsta sporta


Vrsta sporta:
Košarka
Olimpijski sport:

Osnivači


Ime i prezime
Goran Todić

Osnovni podaci


Naziv:
Teniski savez Crne Gore
Skraceni naziv:
TSCG
Opština:
Podgorica
Adresa:
ul. 19 decembra br. 5
Telefon:
+ 382 20 244 444
Član nacionalnog saveza:
Broj upisa:
UPI 01-105-611/21-164/3
Datum upisa:
23.02.2021
Broj brisanja:
Datum brisanja:
Registarski broj:
knjiga br. VI red. br. 405
Osnov:
DODAT POTPREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA - LUKA MIĆKOVIĆ I ČLAN UPRAVNOG ODBORA VUKAŠIN MAČIĆ
Vrsta promjene:
Promjena ostalih podataka

Vrsta sportske organizacije


Vrsta sportske
organizacije:
Nacionalni sportski savez

Ovlašćeno lice


Ime i prezime:
Dimitrija Rašović

Vrsta sporta


Vrsta sporta:
Tenis
Olimpijski sport:

Osnovni podaci


Naziv:
Sportsko rekreativno društvo "Victory Montenegro"
Skraceni naziv:
SRD "Victory Montenegro"
Opština:
Cetinje
Adresa:
Bulevar crnogorskih junaka br.170
Telefon:
068-555-443
Član nacionalnog saveza:
Broj upisa:
01-006-1409/2019
Datum upisa:
08.10.2020
Broj brisanja:
Datum brisanja:
Registarski broj:
136
Osnov:
Vrsta promjene:
Nastanak subjekta

Vrsta sportske organizacije


Vrsta sportske
organizacije:
Sportsko-rekreativna organizacija

Ovlašćeno lice


Ime i prezime:
Stefan Đorđević

Vrsta sporta


Vrsta sporta:
Rekreacija
Olimpijski sport:

Osnivači


Ime i prezime
Stefan Đorđević

Osnovni podaci


Naziv:
Sportsko ribolovni klub "Župa Nikšićka"
Skraceni naziv:
Opština:
Nikšić
Adresa:
Miolje Polje bb, Župa Nikšićka
Telefon:
067/021-127
Član nacionalnog saveza:
Broj upisa:
UPi 01-105-611/21-33/7
Datum upisa:
23.02.2021
Broj brisanja:
Datum brisanja:
Registarski broj:
knjiga broj IX, redni broj 128
Osnov:
Vrsta promjene:
Nastanak subjekta

Vrsta sportske organizacije


Vrsta sportske
organizacije:
Sportski klub

Ovlašćeno lice


Ime i prezime:
Radovan Jaredić

Vrsta sporta


Vrsta sporta:
Sportski ribolov
Olimpijski sport:

Osnivači


Ime i prezime
Dragutin Marojević
Jovo Radulović
Milan Dragnić
Radovan Jaredić
Sava Nikolić
Slobodan Mirković
Stevan Dačević
Tale Dragnić

Osnovni podaci


Naziv:
Omladinski fudbalski klub "Petrovac"
Skraceni naziv:
Opština:
Budva
Adresa:
pod Malim brdom bb, Petrovac
Telefon:
069/035-339
Član nacionalnog saveza:
Broj upisa:
UPI 01-8
Datum upisa:
12.02.2016
Broj brisanja:
Datum brisanja:
Registarski broj:
knjiga broj VIII, redni broj 21
Osnov:
Vrsta promjene:
Usklađivanje sa Zakonom o sportu

Vrsta sportske organizacije


Vrsta sportske
organizacije:
Sportski klub

Ovlašćeno lice


Ime i prezime:
Joko Tripković

Vrsta sporta


Vrsta sporta:
Fudbal
Olimpijski sport:

Osnivači


Ime i prezime
Rezultat pretraživanja: 871
Podataka po stranici: