Loading

Sportske organizacije


Osnovni podaci


Naziv:
Vaterpolo Akadmija ,,CATTARO"
Skraceni naziv:
VA ,,CATTARO"
Opština:
Kotor
Adresa:
Nikša Bućin , Škaljari
Telefon:
069086933
Član nacionalnog saveza:
Broj upisa:
UPI01-006-1280/2018
Datum upisa:
26.12.2018
Broj brisanja:
Datum brisanja:
Registarski broj:
knjiga broj VI redni broj 73
Osnov:
Vrsta promjene:
Promjena ostalih podataka

Vrsta sportske organizacije


Vrsta sportske
organizacije:
Sportski klub

Ovlašćeno lice


Ime i prezime:
Antun Milošević

Vrsta sporta


Vrsta sporta:
Vaterpolo
Olimpijski sport:

Osnivači


Ime i prezime
Pavle Vičević
Slobodan Vičević
Miroslav Nikolić
Slobodan Parteli
Radule Dragović
Antun Milošević

Osnovni podaci


Naziv:
Sportsko rekreativno društvo "Sportske igre"
Skraceni naziv:
SRD "Sportske igre"
Opština:
Nikšić
Adresa:
Njegoševa bb
Telefon:
Srđan Stjepović, 069-500-016
Član nacionalnog saveza:
Broj upisa:
01-105-611/20-391
Datum upisa:
28.08.2020
Broj brisanja:
Datum brisanja:
Registarski broj:
123
Osnov:
Vrsta promjene:
Promjena ostalih podataka

Vrsta sportske organizacije


Vrsta sportske
organizacije:
Sportsko-rekreativna organizacija

Ovlašćeno lice


Ime i prezime:
Srđan Stijepović

Vrsta sporta


Vrsta sporta:
Rekreacija
Olimpijski sport:

Osnivači


Ime i prezime
Velimir Stijepović

Osnovni podaci


Naziv:
Sportsko rekreativno društvo korektivne gimnastike „M&M Iskra”
Skraceni naziv:
SRD M&M Iskra
Opština:
Podgorica
Adresa:
Vasa Raičkovića 2b
Telefon:
067 241 785
Član nacionalnog saveza:
Broj upisa:
UPI 01-006-1594/2018
Datum upisa:
30.07.2019
Broj brisanja:
Datum brisanja:
Registarski broj:
knjiga br. 8, rb. 67
Osnov:
Vrsta promjene:
Usklađivanje sa Zakonom o sportu

Vrsta sportske organizacije


Vrsta sportske
organizacije:
Sportsko-rekreativna organizacija

Ovlašćeno lice


Ime i prezime:
Milanka Žarković

Vrsta sporta


Vrsta sporta:
Rekreacija
Olimpijski sport:

Osnivači


Ime i prezime
Milanka Žarković

Osnovni podaci


Naziv:
Taekwondo klub "Akademac"
Skraceni naziv:
Opština:
Podgorica
Adresa:
IV Proleterske br. 5
Telefon:
067 466 392
Član nacionalnog saveza:
Broj upisa:
01 006-1602/2018
Datum upisa:
13.03.2019
Broj brisanja:
Datum brisanja:
Registarski broj:
knjiga br. VI, red.br. 128
Osnov:
Vrsta promjene:
Promjena sjedišta i adrese

Vrsta sportske organizacije


Vrsta sportske
organizacije:
Sportski klub

Ovlašćeno lice


Ime i prezime:
Zoran Nedić

Vrsta sporta


Vrsta sporta:
Taekwondo
Olimpijski sport:

Osnivači


Ime i prezime
Zoran Nedić

Osnovni podaci


Naziv:
Fudbalski klub ,,Komovi"
Skraceni naziv:
FK ,,Komovi"
Opština:
Andrijevica
Adresa:
Ul.Branka Deletića bb
Telefon:
067622185
Član nacionalnog saveza:
Broj upisa:
UPI01-006-21-193
Datum upisa:
13.04.2021
Broj brisanja:
Datum brisanja:
Registarski broj:
knjiga broj vi redni broj 1
Osnov:
Vrsta promjene:
Usklađivanje sa Zakonom o sportu

Vrsta sportske organizacije


Vrsta sportske
organizacije:
Sportski klub

Ovlašćeno lice


Ime i prezime:
Rajko Marković

Vrsta sporta


Vrsta sporta:
Fudbal
Olimpijski sport:

Osnivači


Ime i prezime

Osnovni podaci


Naziv:
Vaterpolo plivački klub ,,Primorac"
Skraceni naziv:
VPK ,,Primorac"
Opština:
Kotor
Adresa:
Put prvoboraca 188
Telefon:
067-130-033, Tijana Petrović-sekretar kluba
Član nacionalnog saveza:
Broj upisa:
UPI 01-105-611/21-389
Datum upisa:
29.03.2021
Broj brisanja:
Datum brisanja:
Registarski broj:
0
Osnov:
Vrsta promjene:
Promjena ostalih podataka

Vrsta sportske organizacije


Vrsta sportske
organizacije:
Sportski klub

Ovlašćeno lice


Ime i prezime:
Mlađan Janović

Vrsta sporta


Vrsta sporta:
Vaterpolo
Olimpijski sport:

Osnivači


Ime i prezime

Osnovni podaci


Naziv:
Powerlifting klub Maks
Skraceni naziv:
Opština:
Cetinje
Adresa:
Jovana Tomaševića br 5
Telefon:
069/064-260
Član nacionalnog saveza:
Broj upisa:
UPI 01-105-611/21-28
Datum upisa:
25.06.2021
Broj brisanja:
Datum brisanja:
Registarski broj:
198
Osnov:
Vrsta promjene:
Nastanak subjekta

Vrsta sportske organizacije


Vrsta sportske
organizacije:
Sportski klub

Ovlašćeno lice


Ime i prezime:
Saša Mašanović

Vrsta sporta


Vrsta sporta:
Power Lifting
Olimpijski sport:

Osnivači


Ime i prezime
Saša Mašanović
Miloš Mašanović
Ivan Asanović

Osnovni podaci


Naziv:
Fudbalski klub Internacional
Skraceni naziv:
Opština:
Podgorica
Adresa:
Bul. Svetog Petra Cetinjskog 46
Telefon:
067/013-121
Član nacionalnog saveza:
Broj upisa:
UPI 01-105-611/21-187
Datum upisa:
07.06.2021
Broj brisanja:
Datum brisanja:
Registarski broj:
199
Osnov:
Vrsta promjene:
Nastanak subjekta

Vrsta sportske organizacije


Vrsta sportske
organizacije:
Sportski klub

Ovlašćeno lice


Ime i prezime:
Velibor Vuković

Vrsta sporta


Vrsta sporta:
Fudbal
Olimpijski sport:

Osnivači


Ime i prezime
Velibor Vuković

Osnovni podaci


Naziv:
Auto moto sportski klub Gorštak
Skraceni naziv:
Opština:
Kolašin
Adresa:
Babljak bb
Telefon:
068/344-920
Član nacionalnog saveza:
Broj upisa:
UPI 01-105-611/20-183
Datum upisa:
14.06.2021
Broj brisanja:
Datum brisanja:
Registarski broj:
201
Osnov:
Vrsta promjene:
Nastanak subjekta

Vrsta sportske organizacije


Vrsta sportske
organizacije:
Sportski klub

Ovlašćeno lice


Ime i prezime:
Marko Janković

Vrsta sporta


Vrsta sporta:
Auto-moto
Olimpijski sport:

Osnivači


Ime i prezime
Marko Janković

Osnovni podaci


Naziv:
Sportsko rekreativno rafting društvo "Zabjelo"
Skraceni naziv:
Opština:
Podgorica
Adresa:
Vojislavljevića 6
Telefon:
067/370-057
Član nacionalnog saveza:
Broj upisa:
UPI 01-105-611/21-221
Datum upisa:
07.06.2021
Broj brisanja:
Datum brisanja:
Registarski broj:
200
Osnov:
Vrsta promjene:
Nastanak subjekta

Vrsta sportske organizacije


Vrsta sportske
organizacije:
Sportsko-rekreativna organizacija

Ovlašćeno lice


Ime i prezime:
Marko Manojlović

Vrsta sporta


Vrsta sporta:
Rafting
Olimpijski sport:

Osnivači


Ime i prezime
Marko Manojlović
Rezultat pretraživanja: 889
Podataka po stranici: