Loading

Sportske organizacije


Osnovni podaci


Naziv:
Stonoteniski klub "Kotor"
Skraceni naziv:
STK "Kotor"
Opština:
Kotor
Adresa:
Obala Iva Visina bb, zgrada Doma slobode
Telefon:
Ilija Milošević, 067-834-558
Član nacionalnog saveza:
Broj upisa:
01-105-611/20-321
Datum upisa:
28.09.2020
Broj brisanja:
Datum brisanja:
Registarski broj:
134
Osnov:
Vrsta promjene:
Nastanak subjekta

Vrsta sportske organizacije


Vrsta sportske
organizacije:
Sportski klub

Ovlašćeno lice


Ime i prezime:
Ilija Milošević

Vrsta sporta


Vrsta sporta:
Stonitenis
Olimpijski sport:

Osnivači


Ime i prezime
Ilija Milošević
Daniel Novović
Mladen Knežević
Niko Dončić
Savo Popović

Osnovni podaci


Naziv:
Šahovski klub "Rumija 1998"
Skraceni naziv:
Opština:
Bar
Adresa:
Stari Pristan bb
Telefon:
069-080-467
Član nacionalnog saveza:
Broj upisa:
01-105-611/20-405
Datum upisa:
22.09.2020
Broj brisanja:
Datum brisanja:
Registarski broj:
133
Osnov:
Vrsta promjene:
Nastanak subjekta

Vrsta sportske organizacije


Vrsta sportske
organizacije:
Sportski klub

Ovlašćeno lice


Ime i prezime:
Saša Kovačević

Vrsta sporta


Vrsta sporta:
Šah
Olimpijski sport:

Osnivači


Ime i prezime
Saša Kovačević
Pavle Lekić
Aleksandar Plamenac

Osnovni podaci


Naziv:
Fudbalski klub ,,Omladinac"
Skraceni naziv:
FK ,,Omladinac"
Opština:
Bijelo Polje
Adresa:
Ul.Milorada Šćepanovića
Telefon:
068218253
Član nacionalnog saveza:
Broj upisa:
01-105-611/20-288/3
Datum upisa:
31.08.2020
Broj brisanja:
Datum brisanja:
Registarski broj:
knjiga broj VI redni broj 314
Osnov:
promjena sekretara
Vrsta promjene:
Promjena ostalih podataka

Vrsta sportske organizacije


Vrsta sportske
organizacije:
Sportski klub

Ovlašćeno lice


Ime i prezime:
Dušan Čarapić

Vrsta sporta


Vrsta sporta:
Fudbal
Olimpijski sport:

Osnivači


Ime i prezime
Dušan Čarapić
Slavica Čarapić
Dušanka Čarapić
Semir Kolić

Osnovni podaci


Naziv:
Sportsko rekreativno društvo "Energy Gym"
Skraceni naziv:
Opština:
Podgorica
Adresa:
ul. Radosava Burića br. 5
Telefon:
067518080
Član nacionalnog saveza:
Broj upisa:
01-105-611/20-255
Datum upisa:
10.09.2020
Broj brisanja:
Datum brisanja:
Registarski broj:
knjiga br. VIII rd.br. 33
Osnov:
promjena predsjednika kluba promjena sekretara
Vrsta promjene:
Promjena ostalih podataka

Vrsta sportske organizacije


Vrsta sportske
organizacije:
Sportsko-rekreativna organizacija

Ovlašćeno lice


Ime i prezime:
Ilija Vukotić

Vrsta sporta


Vrsta sporta:
Rekreacija
Olimpijski sport:

Osnivači


Ime i prezime

Osnovni podaci


Naziv:
Fudbalski klub "Budva"
Skraceni naziv:
Opština:
Budva
Adresa:
Jaz bb
Telefon:
067/240-238 ; 067/217-111
Član nacionalnog saveza:
Broj upisa:
UPI 01-105-611/20-296
Datum upisa:
24.07.2020
Broj brisanja:
Datum brisanja:
Registarski broj:
Knjiga broj 8, pod rednim brojem 40
Osnov:
Vrsta promjene:
Promjena naziva subjekta

Vrsta sportske organizacije


Vrsta sportske
organizacije:
Sportski klub

Ovlašćeno lice


Ime i prezime:
Slavko Đukanović

Vrsta sporta


Vrsta sporta:
Fudbal
Olimpijski sport:

Osnivači


Ime i prezime
Đorđije Vujović
Slavko Đukanović
Vasko Bubanja
Rajko Šćepanović
Branka Bakić
Jelena Jovanović
Dragana Mihailović

Osnovni podaci


Naziv:
Sportsko društvo "Kajaksport"
Skraceni naziv:
SD "Kajaksport"
Opština:
Podgorica
Adresa:
ul. Nikac od Rovine br. 9
Telefon:
067/618-007
Član nacionalnog saveza:
Broj upisa:
UPI 01-105-611/20-282/9
Datum upisa:
10.10.2020
Broj brisanja:
Datum brisanja:
Registarski broj:
132
Osnov:
Vrsta promjene:
Nastanak subjekta

Vrsta sportske organizacije


Vrsta sportske
organizacije:
Sportsko-rekreativna organizacija

Ovlašćeno lice


Ime i prezime:
Vukašin Pejović

Vrsta sporta


Vrsta sporta:
Rekreacija
Olimpijski sport:

Osnivači


Ime i prezime
Đorđe Đurović
Ana Klikovac
Vukašin Pejović

Osnovni podaci


Naziv:
Džudo klub lica sa invalifitetom "IPPON"
Skraceni naziv:
Džudo klub OSI "IPPON"
Opština:
Bijelo Polje
Adresa:
ul. Slobode, hotel "Bijela Rada"
Telefon:
069/195-619; 069/642-333
Član nacionalnog saveza:
Broj upisa:
UPI 01-105-611/20-395/4
Datum upisa:
06.10.2020
Broj brisanja:
Datum brisanja:
Registarski broj:
131
Osnov:
Vrsta promjene:
Nastanak subjekta

Vrsta sportske organizacije


Vrsta sportske
organizacije:
Sportska organizacija lica sa invaliditetom

Ovlašćeno lice


Ime i prezime:
Enes Camić

Vrsta sporta


Vrsta sporta:
Džudo
Olimpijski sport:

Osnovni podaci


Naziv:
Streljački klub "Vojnik"
Skraceni naziv:
SK "Vojnik"
Opština:
Danilovgrad
Adresa:
ul. Čaja Šćepanovića bb, kasarna "Milovan Šaranović"
Telefon:
067/222-435
Član nacionalnog saveza:
Broj upisa:
UPI 01-006-1305/2019
Datum upisa:
02.10.2020
Broj brisanja:
Datum brisanja:
Registarski broj:
130
Osnov:
Vrsta promjene:
Nastanak subjekta

Vrsta sportske organizacije


Vrsta sportske
organizacije:
Sportski klub

Ovlašćeno lice


Ime i prezime:
Musa Tahiri

Vrsta sporta


Vrsta sporta:
Streljaštvo
Olimpijski sport:

Osnivači


Ime i prezime
Musa Tahiri

Osnovni podaci


Naziv:
Futsal klub Ulcinj-Ulqini
Skraceni naziv:
Opština:
Ulcinj
Adresa:
Totoši bb, zgrada OŠ "Maršal Tito"
Telefon:
069/229-119
Član nacionalnog saveza:
Broj upisa:
UPI 01-105-611/20-283/5
Datum upisa:
08.09.2020
Broj brisanja:
Datum brisanja:
Registarski broj:
129
Osnov:
Vrsta promjene:
Nastanak subjekta

Vrsta sportske organizacije


Vrsta sportske
organizacije:
Sportski klub

Ovlašćeno lice


Ime i prezime:
Šaćir Molić

Vrsta sporta


Vrsta sporta:
Fudbal
Olimpijski sport:

Osnivači


Ime i prezime

Osnovni podaci


Naziv:
Ženski košarkaški klub "Podgorica"
Skraceni naziv:
Opština:
Podgorica
Adresa:
Skopska 69
Telefon:
067/214-995; 069/014-995
Član nacionalnog saveza:
Broj upisa:
UPI 01-105-61/20-225
Datum upisa:
31.07.2020
Broj brisanja:
Datum brisanja:
Registarski broj:
128
Osnov:
Vrsta promjene:
Nastanak subjekta

Vrsta sportske organizacije


Vrsta sportske
organizacije:
Sportski klub

Ovlašćeno lice


Ime i prezime:
Mirjana Burzan

Vrsta sporta


Vrsta sporta:
Košarka
Olimpijski sport:

Osnivači


Ime i prezime
Mirjana Burzan
Rezultat pretraživanja: 850
Podataka po stranici: