Loading

Sportske organizacije


Osnovni podaci


Naziv:
Teniski klub ,,A - Tim"
Skraceni naziv:
TK ,,A - Tim"
Opština:
Danilovgrad
Adresa:
Klikovače bb
Telefon:
067600083
Član nacionalnog saveza:
Broj upisa:
UPI01-006-389
Datum upisa:
06.11.2019
Broj brisanja:
Datum brisanja:
Registarski broj:
Redni broj 41
Osnov:
Vrsta promjene:
Nastanak subjekta

Vrsta sportske organizacije


Vrsta sportske
organizacije:
Sportski klub

Ovlašćeno lice


Ime i prezime:
Marko Nikčević

Vrsta sporta


Vrsta sporta:
Tenis
Olimpijski sport:

Osnivači


Ime i prezime
Marko Nikčević

Osnovni podaci


Naziv:
Studentski sportski savez Crne Gore
Skraceni naziv:
Opština:
Podgorica
Adresa:
Baku br. 1
Telefon:
+382 68 59 85 47
Član nacionalnog saveza:
Broj upisa:
UPI 01-105-611/20-514/3
Datum upisa:
17.12.2020
Broj brisanja:
Datum brisanja:
Registarski broj:
knjiga br. VI red.br. 24
Osnov:
promjena predsjednika saveza
Vrsta promjene:
Promjena ostalih podataka

Vrsta sportske organizacije


Vrsta sportske
organizacije:
Nacionalni sportski savez

Ovlašćeno lice


Ime i prezime:
Ivica Todorović

Vrsta sporta


Vrsta sporta:
Studentski sport
Olimpijski sport:

Osnovni podaci


Naziv:
Bokserski klub ,,Herceg Novi 98"
Skraceni naziv:
BK ,,Herceg Novi 98"
Opština:
Herceg Novi
Adresa:
Nikole Ljubibratića bb
Telefon:
069682020
Član nacionalnog saveza:
Broj upisa:
UPI 01-105-611/20-442/5
Datum upisa:
23.12.2020
Broj brisanja:
Datum brisanja:
Registarski broj:
knjiga broj VIII redni 46
Osnov:
promjena vlasnika i procentualnog udjela
Vrsta promjene:
Promjena ostalih podataka

Vrsta sportske organizacije


Vrsta sportske
organizacije:
Sportski klub

Ovlašćeno lice


Ime i prezime:
Ljiljana Huseini

Vrsta sporta


Vrsta sporta:
Boks
Olimpijski sport:

Osnivači


Ime i prezime
Radomir Vučinić
Bojan Dubljević
Ivan Dubljević
Ljiljana Huseni

Osnovni podaci


Naziv:
Odbojkaški klub „Akademija“
Skraceni naziv:
OK „Akademija“
Opština:
Tivat
Adresa:
ul. Šetalište Marka Krstovića bb
Telefon:
067 839 588
Član nacionalnog saveza:
Broj upisa:
UPI 01-006-1070/2019
Datum upisa:
06.11.2019
Broj brisanja:
Datum brisanja:
Registarski broj:
knjiga br. VII red.br. 164
Osnov:
Vrsta promjene:
Promjena sjedišta i adrese

Vrsta sportske organizacije


Vrsta sportske
organizacije:
Sportski klub

Ovlašćeno lice


Ime i prezime:
Milan Marković

Vrsta sporta


Vrsta sporta:
Odbojka
Olimpijski sport:

Osnivači


Ime i prezime
Dragoljub Marković
Milan Marković
Milena Marković
Damjan Perošević

Osnovni podaci


Naziv:
Plivački klub "Orka" Budva
Skraceni naziv:
Opština:
Budva
Adresa:
Mediteranska bb, zgrada Moderne
Telefon:
067/220-912
Član nacionalnog saveza:
Broj upisa:
UPI 01-105-611/20-493/4
Datum upisa:
26.11.2020
Broj brisanja:
Datum brisanja:
Registarski broj:
knjiga broj VIII, redni broj 35
Osnov:
Vrsta promjene:
Usklađivanje sa Zakonom o sportu

Vrsta sportske organizacije


Vrsta sportske
organizacije:
Sportski klub

Ovlašćeno lice


Ime i prezime:
Zoran Vujičić

Vrsta sporta


Vrsta sporta:
Plivanje
Olimpijski sport:

Osnivači


Ime i prezime
Boško Radulović
Dragana Milović
Danilo Radulović
Vesna Barac
Perica Radulović

Osnovni podaci


Naziv:
Sportski judo klub "Ljubović"
Skraceni naziv:
Opština:
Podgorica
Adresa:
ul. Steva Kraljevića br. 27
Telefon:
067/203-462
Član nacionalnog saveza:
Broj upisa:
UPI 01-105-611/20-492/6
Datum upisa:
27.11.2020
Broj brisanja:
Datum brisanja:
Registarski broj:
152
Osnov:
Vrsta promjene:
Nastanak subjekta

Vrsta sportske organizacije


Vrsta sportske
organizacije:
Sportski klub

Ovlašćeno lice


Ime i prezime:
Miloš Kovačević

Vrsta sporta


Vrsta sporta:
Džudo
Olimpijski sport:

Osnivači


Ime i prezime
Miloš Kovačević
Miomir Kovačević

Osnovni podaci


Naziv:
Sportsko ribolovni klub "Nikšić NK"
Skraceni naziv:
Opština:
Nikšić
Adresa:
Peka Pavlovića P+10
Telefon:
067/261-734
Član nacionalnog saveza:
Broj upisa:
UPI 01-105-611/20-263/4
Datum upisa:
25.11.2020
Broj brisanja:
Datum brisanja:
Registarski broj:
knjiga br. VII, rb. 83
Osnov:
promjena predsjednika skupštine i članova skupštine umjesto: Predrag Zeković, Mijomir Jovanović, Aleksandar Šipčić, Vladimir Stijepović, Dušan Perš, Radoica Babović, Milenko Dubljević, Željko Stanišić upisuju se: Lalić Vujica (predsjednik), Gardašević Zoran, Vukotić Željko, Vukadinović Milan.
Vrsta promjene:
Promjena ostalih podataka

Vrsta sportske organizacije


Vrsta sportske
organizacije:
Sportski klub

Ovlašćeno lice


Ime i prezime:
Vlajko Simović

Vrsta sporta


Vrsta sporta:
Sportski ribolov
Olimpijski sport:

Osnivači


Ime i prezime
Vlajko Simović
Željko Vukotić
Zoran Gardašešević
Zoran Mašulović
Slobodan Vučinić
Radoica Babović
Milenko Dubljević

Osnovni podaci


Naziv:
Ski klub "PSD Durmitor" Žabljak
Skraceni naziv:
Opština:
Žabljak
Adresa:
Sportski centar Žabljak
Telefon:
067/386-087
Član nacionalnog saveza:
Broj upisa:
UPI 01-105-611/20-159/6
Datum upisa:
20.11.2020
Broj brisanja:
Datum brisanja:
Registarski broj:
151
Osnov:
Vrsta promjene:
Nastanak subjekta

Vrsta sportske organizacije


Vrsta sportske
organizacije:
Sportski klub

Ovlašćeno lice


Ime i prezime:
Zoran Šibalić

Vrsta sporta


Vrsta sporta:
Skijanje
Olimpijski sport:

Osnivači


Ime i prezime
Zoran
Neđeljko
Zlatko

Osnovni podaci


Naziv:
Planinarski klub “Bjelasica”
Skraceni naziv:
Opština:
Kolašin
Adresa:
ul. 13. jula bb
Telefon:
068/874-729
Član nacionalnog saveza:
Broj upisa:
UPI 01-105-611/432/8
Datum upisa:
09.11.2020
Broj brisanja:
Datum brisanja:
Registarski broj:
150
Osnov:
Vrsta promjene:
Nastanak subjekta

Vrsta sportske organizacije


Vrsta sportske
organizacije:
Sportski klub

Ovlašćeno lice


Ime i prezime:
Milan Raketić

Vrsta sporta


Vrsta sporta:
Planinarstvo
Olimpijski sport:

Osnivači


Ime i prezime
Radisav Puletić
Milan Raketić
Željko Braunović
Aleksandar Popović

Osnovni podaci


Naziv:
Klub praktičnog streljaštva "Arsenal"
Skraceni naziv:
Opština:
Podgorica
Adresa:
ul. Blaža Jovanovića br. 7
Telefon:
067/490-950
Član nacionalnog saveza:
Broj upisa:
UPI 01-105-611/20-428/7
Datum upisa:
09.11.2020
Broj brisanja:
Datum brisanja:
Registarski broj:
149
Osnov:
Vrsta promjene:
Nastanak subjekta

Vrsta sportske organizacije


Vrsta sportske
organizacije:
Sportski klub

Ovlašćeno lice


Ime i prezime:
Miloš Praščević

Vrsta sporta


Vrsta sporta:
Praktičnostreljaštvo
Olimpijski sport:

Osnivači


Ime i prezime
Miloš
Rezultat pretraživanja: 868
Podataka po stranici: