Loading

Zog za bućanje u Kumboru

Osnovni podaci


Naziv objekta:
Zog za bućanje u Kumboru
Adresa:
Kumbor, Herceg Novi
Vlasnička struktura:
državno vlasništvo
Kontakt osoba:
/
Kontakt telefon:
/
Kontakt mejl:
/
Kontakt web sajt:
/
Ko upravlja objektom:
Opština Herceg Novi
Koji sportski klubovi koriste objekat:
/
Da li je objekat energetski efikasan:
Da li objekat ispunjava standarde međunarodnih fedreacija:
Koje standarde ispunjava:
/
Godina izgradnje:
0
Godina rekonstrukcije :
0
Godina adaptacije:
0

Opština


Opština:
Herceg Novi

Status objekta


Status:
U upotrebi

Staza zog za boćanje

Vrsta Otvoren
Namjena Bočanje
Kapacitet/ sjedišta
Površina/ m2